Prevádzkovateľ

RS taxi- prevádzkuje: hemima, s.r.o., Jánošíková 67/ 17, 980 52 Hrachovo, IČO: 50 304 399